Home Chính sách Quyền Riêng tư

Chính sách Quyền Riêng tư

“Chính sách Quyền Riêng tư tại altalista.net: Tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn”


Giới thiệu

altalista.net luôn cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư là một yếu tố quan trọng trong việc sử dụng trang web và chúng tôi xác định một Chính sách Quyền riêng tư cụ thể nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và đề cập đến các quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của altalista.net, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ và chức năng của altalista.net. Mục đích thu thập thông tin này là để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt nhất, giúp tùy chỉnh nội dung và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với bạn. altalista.net cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm mà bạn mong muốn.

2. Thông tin thu thập

altalista.net thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các hình thức sau:

  • Thông tin do bạn cung cấp trực tiếp khi đăng ký tài khoản, điền vào biểu mẫu hoặc thực hiện giao dịch trên trang web.
  • Thông tin thu thập tự động qua việc sử dụng cookies và các công nghệ tương tự khi bạn truy cập và duyệt trang web.

3. Bảo mật thông tin

altalista.net luôn đặt việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn lên hàng đầu. Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi bị yêu cầu theo quy định pháp luật.

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình từ hồ sơ tài khoản cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc ý kiến đối với Chính sách Quyền riêng tư của altalista.net, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

5. Sự thay đổi và cập nhật Chính sách

Chính sách Quyền riêng tư của altalista.net có thể được cập nhật và điều chỉnh theo thời gian. Mọi sự thay đổi đều được thông báo rõ ràng trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và chấp nhận những điều khoản đã được cập nhật.

Kết luận

altalista.net cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng trang web. Chúng tôi rất cảm ơn sự tin tưởng và lựa chọn của bạn khi sử dụng altalista.net.

Comments are closed.